Thuốc PQA Viêm Amidan dạng ống

210,000

Thuốc

PQA Viêm Amidan dạng ống – điều trị:

 – Viêm amidan

 – Viêm họng mãn tính

MUA NGAY