PQA Thanh Phế Trà

66,000 65,000

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Đối tượng dùng:

– Người bị viêm họng, viêm amidan

– Người bị viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng

MUA NGAY