PQA Chỉ huyết

245,000

TPBVSK

Dùng cho Người bị huyết nhiệt, chảy máu cam, đi ngoài ra máu, đi tiểu ra máu, ho ra máu, xuất huyết dưới da, rong kinh, rong huyết

MUA NGAY