PQA An thần bổ tâm dùng cho người bị mất ngủ

175,000

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

CÔNG DỤNG:
– Bồi bổ tâm tỳ
– Thư can giải uất
– An thần trấn kinh

ĐỐI TƯỢNG DÙNG:
Hỗ trợ điều trị:
– Can khí uất kết, stress, hay quên, mất ngủ mãn tính kinh niên
– Cơ thể suy nhược, kém ăn, kém ngủ

Mua ngay (1p đặt hàng)