PQA Nhuận Tràng cốm

140,000

TPBVSK

Dùng cho người bị táo bón, táo bón lâu ngày, ngăn ngừa bệnh trĩ.

MUA NGAY