Chỉ huyết PQA

245,000

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Dùng cho người bị nóng nhiệt, đổ máu cam, đi ngoài ra máu, đi tiểu ra máu, chảy máu chân răng.

Mua ngay (1p đặt hàng)